Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes de RecercaProjecte de recerca TECLO

Textile and Clothing Knowledge Alliance. Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies (TECLO)

 

fotoMostra

Al desembre de 2014, un consorci constituït per catorze socis procedents de vuit països es va unir pel Projecte: "Aliança del Coneixement del Tèxtil i de l'Indumentària. Futurs directius del sector tèxtil i de la confecció per empreses orientades a l'exportació, comercialització, innovació, sostenibilitat i emprenedoria (TECLO)": Una aliança del coneixement de dos anys cofinançada per la Comissió Europea en el marc del Programa Erasmus+.
El projecte TECLO pretén donar resposta a la necessitat de nous coneixements en la indústria tèxtil i de la confecció Europea, mitjançant: - El Desenvolupament de Mètodes Sectorials per l'anticipació a les noves necessitats de competències; - El desenvolupament en la Unió Europea dels plans d'estudis amb el nou perfil professional dels directius de les empreses del  sector tèxtil i de la confecció (TECLOM), dotats amb els més avançats coneixements i habilitats, tant socials com  en emprenedoria i gestió empresarial a nivell directiu; - El desenvolupament i prova pilot d'un curs en línia massiu i obert (CEMA) pel nou TECLOM centrat en les  competències transversals i professionals associades a l'emprenedoria.

 

Entitat

Unió Europea i el Programa Erasmus


Responsables

DETIP: F.J. Carrion Fité i J.M. Canal


Codi projecte

2014-3267_554167-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA2-KA2

 

Dates

Data inici: Desembre 2014

Data finalització: Desembre 2016

 

Pàgina web

TECLOProjecte de recerca MINECO

Estudi i desenvolupament procediments per funcionalització superficial de suports lignocel·lulòsics mitjançant sistemes enzimàtics (BIOSURFACEL)

 

fotoMostra
En aquest projecte, es pretén estudiar i desenvolupar procediments per a la biomodificació de suports lignocel·lulòsics mitjançant l'aplicació superficial de mètodes biotecnològics basats en l'ús d'enzims i de diferents compostos naturals. Aquests tractaments enzimàtics superficials aportaran noves propietats al suport, donant lloc a productes d'alt valor afegit i/o de substitució dels productes sintètics existents, obtinguts a partir de processos més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

 

Entitat

Ministerio de Economia y Competitividad


Responsable

Roncero, M.B.


Codi projecte

CTQ2012-34109.

 

Dates

Data inici: 1/2/13

Data finalització: 31/1/16

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)


Projecte de recerca MINECO

Desenvolupament compostos altes prestacions a base ciments reforçats amb fibra cel·lulosa per a aplicacions en materials construcció (COMPOCEL)

 

fotoMostra
Aquest projecte pretén aprofundir en els sistemes compostos i nanocompostos a base de ciments reforçats amb fibres de naturalesa cel·lulòsica per a la seva aplicació en materials de la construcció d'altes prestacions i més respectuosos amb el medi ambient.

 

Entitat

Ministerio de Economia y Competitividad


Responsable

Ardanuy, M.


Codi projecteDates

Data inici: 1/1/12

Data finalització: 31/12/14

 

Grup vinculat

TECTEX (Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil); POLYCOM (Grup de Recerca Paperer i Gràfic)Projecte de recerca MINECO

Biomodificació de fibres fusteres i no fusteres per a l'obtenció de nous productes cel·lulòsics (BIOFIBRECELL)

 

fotoMostra
La biomassa, principal font de materials renovables, és un recurs de creixent aplicació i ús tecnològic a la indústria. La cel·lulosa, que representa més del 50% de la biomassa, s'usa àmpliament per a la producció de pasta i paper, i de derivats de cel·lulosa per a les indústries tèxtil, farmacèutica i alimentària. La majoria de la cel·lulosa prové de la fusta, però algunes fibres no fusteres s'utilitzen per a papers especials d'alt valor afegit i altres productes. La demanda creixent de productes cel·lulòsics i l'interès pel desenvolupament de tecnologies sostenibles promouen l'estudi detallat dels enzims que hidrolitzen i/o modifiquen els polímers de la paret cel·lular vegetal. Les tecnologies enzimàtiques tenen elevat potencial en la indústria de pasta i paper per desenvolupar processos biotecnològics per tal de reduir el consum d'energia, l'impacte ambiental i per a l'obtenció de nous productes basats en cel·lulosa.

 

Entitat

Ministerio de Economia y Competitividad


Responsable

Vidal, T.


Codi projecte

CTQ2010-20238-C03-01

Dates

Data inici: 1/1/11

Data finalització: 31/12/13

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)


Projecte de recerca MICINN

Funcionalització de fibres lignocel·lulòsiques mitjançant sistemes lacasa-mediador utilitzant compostos (FUNCICEL)

 

fotoMostra
El motiu del present projecte neix de l'interès del grup de recerca sol·licitant en promoure canvis en la indústria paperera des d'una òptica d'innovació i sostenibilitat, procurant incorporar tecnologies més respectuoses amb el medi ambient, però a més, intentant desenvolupar productes innovadors obtinguts a partir de processos sostenibles basats en el concepte de la biorefineries que utilitza recursos naturals i renovables. Així doncs, l'objectiu general del present projecte és desenvolupar nous processos de modificació químic-enzimàtica de fibres lignocel·lulòsiques, d'origen fuster i no fuster, per tal de modificar o conferir a aquestes fibres noves propietats, donant lloc a productes paperers nous i amb altes prestacions obtinguts a partir de processos més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

 

Entitat

Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)


Responsable

Roncero M.B.


Codi projecte

CTQ2009-12904

Dates

Data inici: 01/01/2010

Data finalització: 31/12/2012

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)


Projecte de recerca AGAUR

Biodegradació de xenobiòtics i productes naturals: aspectes bàsics i aplicacions a tecnologies netes

 

fotoMostra

 

 

 

 

 

L’activitat de recerca del grup té com a objectiu prioritari dissenyar i desenvolupar eines i estratègies biotecnològiques per minimitzar l’impacte ambiental de la indústria i de l’activitat humana, i reduir la contaminació. Els aspectes més importants de l’objectiu prioritari del grup, que han estat camps centrals d’estudi des de l’inici del grup com a Grup de Recerca Consolidat i que continuen vigents pels propers anys són:

 

 

 

 


  • Prevenir i disminuir la generació de contaminants per l’activitat industrial i humana
  • Eliminació de contaminants per mètodes biotecnològics
  • Desenvolupament de Tecnologies Netes de Producció: Tecnologies Sostenibles
  • Bioconversió i Valorització de Restes Agroforestals en productes de Valor Afegit
  • Optimització de les tecnologies de reciclatge dels residus urbans i industrials
  • Transferència de tecnologia mediambiental a les administracions i al sector privat.

 

Entitat

AGAUR


Responsable

Vidal, T.


Codi projecte

AGAUR 2009 SGR 00327

Dates

Data inici: 16/12/2008

Data finalització: 15/12/2013

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)


Projecte de recerca MEC

Estudi i desenvolupament de nous processos de reciclatge de papers ECF i TFC utilitzant mètodes biotecnològics per a l'obtenció de fibres d'alta qualitat (BIOFIBER)

 

fotoMostra

La motivació d'aquest projecte neix de la necessitat de conservació de les fonts de matèries primeres, compatible amb un augment de productes manufacturats, i la necessitat de conservació del medi ambient, atès que s'eliminen residus de la societat industrial. D'altra banda, es considera de gran importància l'aplicació de tècniques biotecnològiques en els processos productius i pel seu gran potencial en la millora dels processos i en l'obtenció de productes de qualitat augmentada.

 

 

Entitat

MEC
Responsable

Vidal T.


Codi projecte

CTQ2007-68003-C02-01

Dates

Data inici: 01/10/2008

Data finalització: 30/09/2011

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)


Projecte de recerca Ministerio Industria, Turismo y Comercio

Implementació de tecnologies de base biotecnològica i nanotecnològica en el desenvolupament de tèxtils d'ús tècnic seguint la cadena de valor del sector tèxtil

 

fotoMostra

 

Entitat

Ministerio Industria, Turismo y Comercio


Responsable

Canal J.M.Codi projecte

DEX-560510-2008-168

Dates

Data inici: 01/01/2008

Data finalització: 31/12/2009

 

Grup vinculat

SPPT - Superfícies, Productes i Processos TèxtilsProjecte de recerca Unió Europea

Biotecnologia blanca per productes de valor afegit a partir de polímers vegetals renovables: disseny de biocatalitzadors realitzats per Taylor i nous bioprocessos industrials. BIORENEW

 

fotoMostra

L'objectiu general de la IP és l'obtenció d'una nova generació d'enzims a la mesura com una tecnologia ambiental per substituir productes químics en el processament industrial de polímers vegetals per als productes de valor afegit, així com per desenvolupar completament nous bioprocessos i bioproductes a base d'enzims a partir d'aquestes matèries primeres renovables.

 

Entitat

Unión Europea


Responsable

Vidal T.

Codi projecte

NMP2-CT-2006-026456

Dates

Data inici: 01/01/2006

Data finalització: 30/09/2010

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)Projecte de recerca MEC

Tractaments en els materials i en la posada en obra dels morters a base de ciment, reforçats amb fibres vegetals (FIBRACEM)

 

fotoMostra
Per millorar la sostenibilitat en el camp de la construcció es fa necessari utilitzar materials amb un menor impacte ambiental. Per això resulta imprescindible plantejar-se la possibilitat d'emprar materials en els quals poder incorporar residus, utilitzar materials reciclats o, almenys, construir amb materials obtinguts de recursos renovables. En la tecnologia dels formigons reforçats amb fibres, les de tipus vegetal provinents de residus de conreu o de producció vegetal específica i, si és possible, autòctona, són una solució de gran interès. Malgrat això, tenint en compte que als països industrialitzats, les fibres que més s'utilitzen són les d'origen metàl·lic o plàstic, el coneixement de les variables de comportament de les fibres vegetals és, encara, escàs. El present projecte de recerca pretén establir els paràmetres dels diferents aspectes que intervenen en la confecció dels morters reforçats amb fibres vegetals destinats a usos estructurals. Els aspectes que intervenen en la seva confecció abasten tant els materials constitutius (fibres, ciment, àrids, additius i aigua) i el seu procés constructiu (pastat , compactat i curat) com la seva durabilitat. Des del punt de vista metodològic, es planteja, a més, desenvolupar o adaptar tècniques específiques per quantificar les relacions entre les característiques dels materials i les del producte resultant, de manera que, en un futur, es pogués plantejar una normativa específica fàcil d'aplicar i amb les adequades garanties de seguretat i durabilitat. En definitiva, el present projecte de recerca, a més d'aprofundir en el coneixement dels morters reforçats amb fibra vegetal, pretén establir paràmetres i mètodes per facilitar la seva implementació tant en les obres com en les indústries de materials per a la construcció.

Entitat

MEC


Responsable

García-Hortal.


Codi projecte

BIA2006-11302

Dates

Data inici: 1/10/2006

Data finalització: 30/09/2009

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)


Projecte de recerca MEC

Optimització de noves seqüències de blanqueig basades en l'ús del sistema lacasa mediador (ENZPULP)

 

fotoMostra
La motivació d'aquest projecte neix de la coneguda problemàtica ambiental respecte a la contaminació produïda pels reactius utilitzats en els processos de blanqueig de pastes per a paper. En relació amb aquesta problemàtica es considera de gran importància el benefici que pot derivar de l'aplicació de mètodes biotecnològics en els processos industrials. Així mateix, el projecte té en compte el creixent interès que existeix en la utilització de noves matèries primeres no fusteres per a l'obtenció de pastes per a papers d'alt valor afegit i en la utilització de fibres d'eucaliptus com a matèria primera estratègica. Els aspectes més rellevants del present projecte són: i) el disseny de nous sistemes enzimàtics basats en l'ús de oxidoreductases ligninolíticas de tipus fenoloxidasa (lacases) i compostos que actuen com a intermediaris redox, anomenats mediadors, ii) l'aplicació d'aquests nous sistemes en el blanqueig totalment lliure de clor (TCF).

 

Entitat

MEC


Responsable

Colom J.F.


Codi projecte

CTQ2005-08925-C02-01/PPQ

Dates

Data inici: 31/12/2005

Data finalització: 31/12/2008

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)


Projecte de recerca CIRIT

Biodegradació de xenobiòtics i productes naturals: aspectes bàsics i aplicacions a tecnologies netes

 

fotoMostra

Les línies generals del projecte són: i) Desenvolupament de processos microbians i enzimàtics per reduir la contaminació ambiental, i d’eines biotecnològiques per a prevenir la generació de contaminants. ii) Establiment de metodologies per a l’eliminació d’agents contaminants tòxics per bioremediaciò. iii) Aprofitament de resídus industrials i urbans per a reciclatge o per a bioconversió en productes de valor afegit . iv) Desenvolupament de metodologies de producció sostenibles, respectuoses amb el medi ambient. v) Proporcionar informació, projectes tecnològics i alternatives mediambientals a la Generalitat de Catalunya i a les indústries catalanes.

 

 

 

Entitat

CIRIT


Responsable

J. Vives (Universitat de Barcelona) i Torres A.L. (UPC)

Codi projecte

CIRIT 2005-SGR 00327

Dates

Data inici: 1/1/2005

Data finalització: 31/12/2008

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)


Projecte de recerca MEC

Desenvolupament de nous processos per al reciclatge del paper

 

fotoMostra

La motivació d'aquest projecte neix de l'interès de la indústria paperera cap a la recuperació del paper. Aquest interès està impulsat per dos condicionants socials: la necessitat de conservació de les fonts de matèries primeres, compatible amb un augment de productes manufacturats, i la necessitat de conservació del medi ambient, atès que s'eliminen residus de la societat industrial. D'altra banda, es considera de gran importància l'aplicació de tècniques biotecnològiques en els processos productius i pel seu gran potencial en la millora del procés de reciclatge i en l'obtenció de productes de qualitat augmentada. Així, els aspectes més rellevants del present projecte són: a) caracterització i desenvolupament de nous enzims (cel · lulases) i identificació de les seves característiques pròpies que incideixen en la seva aplicabilitat en el procés de reciclatge del paper, b) estudi dels processos de refinat i blanqueig de fibres reciclades mitjançant la utilització de cel · lulases, analitzant la seva influència en les propietats de les pastes, papers i efluents ic) major comprensió de l'actuació de les cel · lulases sobre les fibres i de la seva relació amb els seus efectes en els processos de refinat i blanqueig de les fibres reciclades.

 

Entitat

MEC


Responsable

Torres A.L.

Codi projecte

CTQ2004-07560-C02-01/PPQ

Dates

Data inici: 28/12/2004

Data finalització: 27/12/2007

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)


Projecte de recerca MEC

Tractaments en els materials i en la posada en obra dels morters a base de ciment, reforçats amb fibres vegetals (FIBRACEM)

 

fotoMostra
Per millorar la sostenibilitat en el camp de la construcció es fa necessari utilitzar materials amb un menor impacte ambiental. Per això resulta imprescindible plantejar-se la possibilitat d'emprar materials en els quals poder incorporar residus, utilitzar materials reciclats o, almenys, construir amb materials obtinguts de recursos renovables. En la tecnologia dels formigons reforçats amb fibres, les de tipus vegetal provinents de residus de conreu o de producció vegetal específica i, si és possible, autòctona, són una solució de gran interès. Malgrat això, tenint en compte que als països industrialitzats, les fibres que més s'utilitzen són les d'origen metàl·lic o plàstic, el coneixement de les variables de comportament de les fibres vegetals és, encara, escàs. El present projecte de recerca pretén establir els paràmetres de tractament dels diferents aspectes que intervenen en la confecció dels morters reforçats amb fibres vegetals en funció dels usos previstos per a l'element constructiu que es vulgui construir o fabricar. Els aspectes que intervenen en la seva confecció abasten tant els materials constitutius (fibres, ciment, àrids, additius i aigua) com el seu procés constructiu. Des del punt de vista metodològic, es planteja, a més, desenvolupar o adaptar tècniques específiques per quantificar les relacions entre les característiques dels materials i les del producte resultant, de manera que, en un futur, es pogués plantejar una normativa específica fàcil d'aplicar i amb les adequades garanties de seguretat i durabilitat. En definitiva, el present projecte de recerca, a més d'aprofundir en el coneixement dels morters reforçats amb fibra vegetal, pretén establir paràmetres i mètodes per facilitar la seva implementació tant en les obres com en les indústries de materials per a la construcció.

Entitat

MEC


Responsable

García-Hortal.


Codi projecte

BIA2004-07326

Dates

Data inici: 13/12/2004

Data finalització: 12/12/2005

 

Grup vinculat

CELBIOTECH (Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers)