Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació del Delegat al Departament

Presentació

El Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (ETP) de la Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech (UPC) va ser creat l’any 1988. Es troba ubicat al Campus de la UPC a Terrassa, a 30 Km de Barcelona. Està format per més de 30 persones entre professors, investigadors, membres de PAS i becaris graduats.

El Departament imparteix docència a la titulació de Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa, a la titulació de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa i en els Itineraris Curriculars Tecnológics (ICT) Tèxtil i Paperer i Gràfic d’Enginyeria Industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa.

El Departament és també el responsable acadèmic del Màster Universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos (Enginyeria Tèxtil i Enginyeria Paperera i Gràfica), del Màster Universitari en Enginyeria Industrial, i del Programa de Doctorat amb menció d'Excel·lència en Enginyeria Tèxtil i Paperera. El Campus de la UPC a Terrassa és, per tant, l’únic Campus d’Espanya on es poden cursar els tres nivells (Grau, Màster i Doctorat) d’Enginyeria Tèxtil i Màster i Doctorat en Enginyeria Paperera i Gràfica.

Les instal·lacions departamentals inclouen laboratoris, tallers, equipament de Tecnologia Tèxtil, de Tecnologia Paperera i Gràfica, i serveis especialitzats que permeten realitzar una docència, recerca, innovació i transferència de tecnologia de qualitat que dona resposta a les demandes actuals dels sectors industrials tèxtils, paperers i gràfics. El personal del Departament realitza la seva activitat investigadora en el següents Grups de Recerca i Centres de la UPC:

CELBIOTECH Grup de Recerca: Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers
ENMA Enginyeria del Medi Ambient
SPPT Superfícies, Productes i Processos Tèxtils
TECTEX Grup de recerca en Tecnologia Tèxtil
CRNE Centre de Recerca en Nanoenginyeria
CTF Centre d'Innovació Tecnològica
STH Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme
SUMMLAB Sustainability Measurement and Modeling Lab

Per acabar us convido a que conegueu les nostres objectius, activitats, projectes i publicacions i espero que la visita al nostre WEB us sigui de gran utilitat.

Professor Xavier Cañavate Ávila
Delegat al Departament